Menu TailorBuilder Login

Wat zeggen gebruiker over de TailorBuilder

Maastricht University
Daniela Schulz, Promovendus Universiteit Maastricht:
“Ik werk sinds 2008 met de TailorBuilder en heb sindsdien verschillende eHealth-interventies ontwikkeld, waarbij ik gebruik maak van adviezen op maat.

De TailorBuilder leent zich uitstekend voor de ontwikkeling van programma’s die bestaan uit vragenlijsten en persoonlijk samengestelde adviezen. De mogelijkheden zijn zeer divers! Mocht er toch een functionaliteit ontbreken, dan kan deze naar wens worden ingericht of aangepast op je eigen maatproduct.

Een fijne, innovatieve en eenvoudig te gebruiken applicatie!”


Jessa Ziekenhuis
Sonja Reckers, Stafmedewerker Gezondsheidspromotie:
“In het Jessa Ziekenhuis zijn we sinds 2011 met TailorBuilder aan de slag om de eigen medewerkers en artsen te coachen in het omgaan met werkstress en burn-out.

Door de online coaching met het advies-op-maat dat je kan aanleveren hebben we al tal van medewerkers en artsen meer grip op hun werkbeleving kunnen bijbrengen. Hierdoor hebben enerzijds 'gezonde' medewerkers en artsen nog meer zicht en grip op hun positieve werkbeleving gekregen.

Daarnaast hebben medewerkers en artsen die een negatievere werkbeleving ervaarden stap-voor-stap meer grip gekregen op hun werksituatie en een ommekeer kunnen maken.

TailorBuilder kan daardoor een tool zijn die de gezondheid van je medewerkers bevordert en uitval kan voorkomen.”


Erasmus University
Copenhagen University
Aberdeen University
Amsterdam University
Trimbos instituut
Jacobs University
Quebec University
Oslo University
Gemeente Rotterdam
Cluj University
Cyprus University
VU medisch centrum
Open Universiteit
TNO
Isala
Academie Verloskundige Praktijk Vroedvrouwenschool sinds 1913
Nederlandshuisartsengenootschap
MUMC+
Wit Gele Kruis Limburg
Sint Franciskus Ziekenhuis limburg
Universitatsklinikum Essen
HAN
University Sevilla
Uva
Universite Paris Ouest
GGD Amsterdamt

Wilt u meteen aan de slag?
Of heeft u andere vragen?

Neem dan contact met ons op